Chào mừng bạn đến với tranthebio.com

SẢN PHẨM MỚI

CHUỐI SỨ MỐC

Nguồn gốc: tuyển chọn và sàng lọc bằng nuôi cấy mô

Đặc điểm: Kiểu gen ABB, thời gian từ lúc trồng đến thu hoạch 12-14 tháng(miền Đông Nam Bộ). Số lá đến lúc trổ quày 40 -45 lá. Số lá đến lúc thu hoạch 8-10. Chiều cao cây trưởng thành 3,0-3,5 mét. Mật độ trồng phù hợp 2x3m, số nải trên quầy 8-11 nải, số trái trên nải 18-23, trọng lượng bình quân 20-25kg/quầy, có lúc đạt tới 35kg, trọng lượng quả 105-130gram, đường kính quả 3.5-4.5cm, chiều dài quả 12-17cm, vỏ mỏng, chín vàng. Giống chịu hạn chịu gió rất tốt Image titleKhuyến nghị: giống mẫn cảm Fusarium oxysprum f.sp. cubene, FOC1, tuyến trùng, nghập úng, hấp dẫn bọ cánh cứng, tỉ lệ biến dị nuôi cấy dưới 1%