Cơ sở sinh học Trần Thế

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của TranTheBio là cung cấp dịch vụ quản lý nông nghiệp đáng tin cậy, dịch vụ tư vấn nghiên cứu thị trường , vị trí của mảnh đất và chuẩn bị đất, thông qua các tiêu chuẩn ngày càng cao, bảo quản, đóng gói sau thu hoạch, bao bì và marketing .

Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy mô, chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật .

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: tranthebio@gmail.com