Cơ sở sinh học Trần Thế

Cơ sở sinh học Trần Thế

Địa chỉ: ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen, TX Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại: (+84) 942.26.27.27 hoặc 0399927027

Email: tranthebio@gmail.com