Cơ sở sinh học Trần Thế

HIỆN TƯỢNG NGHẸN BUỒNG CHUỐI, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Hiện tượng nghẹn buồng chuối

Hiện tượng: Thường gặp ở các giống chuối già (tiêu). Đầu tiên các cuống lá không dài ra, và nằm trong thân giả, thân giả không phát triển về chiều dài, cây chuối bị nghẹn thường lùn và mập hơn các cây khác. Số lá vẫn ra đều ��ặn nhưng cuống lá không vươn ra dần dần lá có xu hướng tập trung về phần ngọn và không phân bố đều trên cây, tạo thành hình rẽ quạt. Do các cuống lá ôm sít nhau nên nếu hiện tượng này xẩy ra trước khi ra quầy thì phần bắp chuối sẽ bị nghẹn không trổ ra được hoặc lú ra một cách khó khăn. Buồng chuối sau này cũng bị xoắn, cong queo, dị dạng, các nải xếp sít nhau, buồng nhỏ, trái nhỏ và trục buồng không vươn dài ra được nên buồng ở thế nằm ngang hay chỉ thiên không có giá trị thương phẩm

Image title


Nguyên nhân: Có 3 nguyên chính gây nên hiện tượng nghẹn buồng chuối

Nhiệt độ: Cây chuối thích hợp ở ngưỡng nhiệt độ từ 25-350C. Nếu nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng làm cho tốc độ sinh trưởng suy giảm, thân giả và cuống lá không dài ra trong khi số lá vẫn ra đều đặn làm cho cuống lá tập trung ở phần ngọn dần dần ôm sít nhau làm buồng chuối bị nghẹn, đồng thời làm cho rễ tơ của cây chuối không thể hút nước cũng như dinh dưỡng từ đất

Thiếu nước tưới: Chuối là loại cây phát triển mạnh cần rất nhiều nước, chuối có diện tích mặt lá lớn, thủy phần bi bốc hơi nhanh, rễ lại mọc cạn nên lá chuối không chịu được khô hạn, nhất là khi cây con đang phát triển và thời kỳ trổ buồng càng cần nhiều nước, thiếu nước rất không có lợi cho sự sinh trưởng của cây chuối, tốc độ ra lá, khả năng vươn lên của thân thật không mạnh làm chùm hoa bị nghẹn trong thân giả.

Chê độ phân bón không hợp lý: Tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng cây chuối cần lượng cũng như thành phần dinh dưỡng khác nhau. Tùy vào giai đoạn phát triển của cây chuối chúng ta bổ sung phân bón hợp lý. Giai đoạn từ khi trồng đến tháng thứ 5 là giai đoạn cây sinh trưởng mạnh mẽ, cần bón nhiều yếu tố N, giai đoạn từ tháng thứ 5 -7 là giai đoạn cây phân hóa mầm hoa nên cần nhiều yếu tố Lân, giai đoạn nuôi buồng trái cây cần nhiều yếu tố Kali để tăng độ ngọt. Một chế phân bón không hợp lý đều có thể làm cho bị nghẹn khi trổ buồng

Image title

Image titleBiện pháp khắc phục:

Nhìn chung một vườn chuối được trồng, tưới nước, bón phân khoa học ít khi có thể bị nghẹn buồng nên bà con chú ý chăm sóc đặc biệt

Vào giai đoạn từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 khi tham quan vườn chuối thấy những cây chuối bị xếp lá ở phần ngọn bà con có thể xử lý bằng các loại phân bón tăng trưởng nhanh, có thể hòa tan với nước tưới đẫm gốc, thân và toàn bộ lá, tốt nhất nên dùng kết hợp với GA3 giúp thân giả kéo dài, cuống lá giãn ra bắp chuối bung ra bình thường